ФИО ребенка Приказ
1.        Агафонов ТИ Пр №191 от 21.09.2017
2.        Азмагулов РР №43 от 24.05.2016
3.        Ануфриев БВ №233 от 20.11.2017
4.        Артамонова ПИ №45 от 19.04.2018
5.        Астахов АА №45 от 19.04.2018
6.        Ахлюстин НИ №101 от 27.07.2017
7.        Бафаев АА №230 от 16.11.2017
8.        Бекшаев ДП №146 от 28.08.2017
9.        Блинов АД №150 от 28.08.2017
10.     Высоцкий МЕ №74 от 21.06.2017
11.     Гаан ИК №190 от 21.09.2017
12.     Голунова МА №232 от 16.11.2017
13.     Глазырин ДК №107 от 04.08.2017
14.     Грачев АД №171 от 07.-9.2017
15.     Гребенкина ВД №69 от 13.06.2017
16.     Даушев ТР №70 15.06.2017
17.     Дацюк КВ №56 от 19.05.2017
18.     Деменьшина ТВ №157 от 30.08.2017
19.     Демченко ПА №138 от 24.08.2017
20.     Доценко МВ №243 от 06.12.2017
21.     Диковицкая  ДВ №17 от 01.03.2018
22.     Дубровин ВВ №115 от 11.08.2017
23.     Ерохина МА №43 от 24.05.2015
24.     Ефименко АС №19а от 07.03.2018
25.     Жамилова КМ №110 от 04.08.2017
26.     Завьялова ИВ №274 от 26.12.2017
27.     Зятькова ЗВ №87 от 11.07.2017
28.     Иванов СИ №116 от 11.08.2017
29.     Иванов ПА №19а от 07.03.2018
30.     Илларионова АП №44 от 18.04.2018
31.     Кадочников ММ №99 от 27.07.2017
32.     Карпеев ЛЕ №30а от 13.04.2018
33.     Карпов МД №19а от 07.03.2018
34.     Карымов ДЕ №114 от 09.08.2017
35.     Кацан ВК №198а от 04.10.2017
36.     Климов НА №209 от 24.10.2017
37.     Князев  АП №238 от 30.11.2017
38.     Колтуненко ЮВ №199 от 04.10.2017
39.     Корнилова СН №198 от 04.10.2017
40.     Кочутина АД №241 от 04.12.2017
41.     Криковцов ИД №135 от 24.08.2017
42.     Круглякова ТА №71 от 16.06.2017
43.     Крутикова АВ №241 от 04.12.2017
44.     Курзина АД №155 от 30.08.2017
45.     Логунова ВА №41 от 18.04.2018
46.     Лапина ВМ №197 от 04.10.2017
47.     Лепаловская ЕК №36 от 11.04.2017
48.     Летучая ЕА №25 от 30.03.2018
49.     Лобанова МС №187а от 20.09.2017
50.     Мадеева ВА №19а от 07.03.2018
51.     Маленьких ДЕ №14 от 09.02.2018
52.     Мартынов МА №213 от 30.10.2017
53.     Мишанова ЕМ №34 от 05.04.2017
54.     Муратшина АР №68 от 09.06.2017
55.     Наумов ДА №193 от 26.09.2017
56.     Наумова МА №19а от 17.03.2018
57.     Невраев ДС №33 от 04.04.2017
58.     Нижегородцев ДА №236 от 27.11.2017
59.     Оселедчик АС №241 от 04.12.2017
60.     Пахомов ЛР №228 от 15.11.2017
61.     Попова МА №241 от 04.12.2017
62.     Пряхина ВИ №200 от 13.10.2017
63.     Рафиков КМ №154 от 30.08.2017
64.     Салихова ЭВ №202 от 18.10.2017
65.     Савиновских СД №212 от 26.10.2017
66.     Самылина ЮС №65 от 05.06.2017
67.     Самылина КС №65 от 05.06.2017
68.     Севостьянова АА №19а от 07.03.2018
69.     Сизов Константин Владимирович №103 от 01.08.2017
70.     Скоробогатов Арсений  Алексеевич №137 от 24.08.2017
71.     Стасевич Таисия Александровна №49 от 28.04.2017
72.     Стешенко Роман Владимирович №192 от 25.09.2017
73.     Сусанин Роман Евгеньевич №134 от 24.08.2017
74.     Сухоруков Илья Святославович №72 от 20.06.2017
75.     Тимофеев Гордей Артёмович №11 от 02.02.2018
76.     Тронин Денис Сергеевич №19а от 12.03.2018
77.     Урушев Александр Евгеньевич №78 от 27.06.2017
78.     Устинов Никита Сергеевич №82 от 04.07.2017
79.     Фаткуллин Роман Вадимович №91 от 13.07.2017
80.     Чайкин Андрей Владимирович №76 от 26.02.2017
81.     Челпанов Глеб Викторович №204 от 19.10.2017
82.     Чупрунов Александр Иванович №186а от 20.09.2017
83.     Шабурова Елизавета Максимовна №105 от 02.08.2017
84.     Шатохин Никита Сергеевич №185а от 15.09.2017
85.     Шикин Мирон Алексеевич №211 от 26.10.2017
86.     Ямбаев Амир Артурович №132 от 23.08.2017

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Официальные банеры